Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2019

redsth
5439 d075

February 26 2019

redsth
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viasomuchfunk somuchfunk
redsth

February 13 2019

redsth
Reposted frombluuu bluuu viaholymoly holymoly
redsth
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrolfasolek krolfasolek

February 11 2019

redsth
Czego boicie się najbardziej? Bo ja pięknego mieszkania, w którym będzie gościć cisza. Brudnego kieliszka od wina i pustej butelki, którą sama będę musiała sprzątnąć. Zakurzonego pokoju się boję, bez mebli, bez śmiechu odbijanego od kolorowych ścian, bez dziecięcych marzeń w środku. Boję się nieznajomych płaszczy rzuconych niedbale na kanapę i skarpetek w rozmiarze, którego nie poznaję. Jedzenia na wynos, pudełek od pizzy, tych samych płyt w radiu od lat. Choinki się boję, tej bez prezentów pod spodem, skromnej święconki, której nikt nie zje, tortu którego nie podzielę i telewizora, którego nikt nie zgasi do rana. Boję się zimna w nocy, koca daleko, boję się drogich szpilek i bielizny z koronki. Boję się że będę miała wszystko, a tak naprawdę nic. Bo co to za życie, nawet najlepsze, jeśli nie masz go z kim dzielić?
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrolfasolek krolfasolek

February 10 2019

redsth
4139 6948 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaatranta atranta
redsth
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
redsth
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaolalaa olalaa
redsth
Reposted fromabsolem absolem vianutt nutt

February 03 2019

redsth
1096 f632 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakrolfasolek krolfasolek
redsth
2129 6c5c 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viakrolfasolek krolfasolek
redsth
0376 ba09 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakrolfasolek krolfasolek
redsth
redsth
6034 a678

February 02 2019

redsth
1025 596e
Reposted from0 0 viakrolfasolek krolfasolek

January 30 2019

redsth
1677 35f6
Reposted fromkrzysk krzysk viakrolfasolek krolfasolek

January 29 2019

9896 bafd
Reposted fromflamiekitten flamiekitten viascorpix scorpix
redsth
– Co to w ogóle ma znaczyć? – Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer "Oto jestem"
Reposted fromPoranny Poranny viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl