Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

redsth

January 21 2020

redsth
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee

November 06 2019

redsth
5542 fe4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrolfasolek krolfasolek
redsth
Reposted fromshakeme shakeme viamarysia marysia

November 03 2019

redsth
Reposted fromshakeme shakeme viakrolfasolek krolfasolek
redsth
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
redsth
4345 2472 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis viascorpix scorpix

November 02 2019

redsth
Reposted fromFlau Flau viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

September 08 2019

8219 8b8b 500
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix

September 06 2019

redsth
redsth
redsth
9427 b3ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrolfasolek krolfasolek
redsth

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viaMisha Misha
redsth
redsth
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

March 31 2019

redsth
0398 e637 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viazyrafa zyrafa
redsth
5691 9510
Reposted fromfor-witches for-witches viazyrafa zyrafa

March 29 2019

redsth
Reposted frombluuu bluuu viapffft pffft
9946 eb4f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl