Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

redsth
5949 1e00 500
Reposted fromdeviate deviate viaK8 K8
redsth
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapffft pffft
redsth
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaK8 K8
redsth
8236 eae6 500
Reposted from0 0 viascorpix scorpix
redsth
1433 bf6f
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
redsth
2389 fb75 500
Reposted fromDeMonstra DeMonstra
redsth
1825 4bef
Reposted fromhagis hagis viauseeidream useeidream

August 05 2017

redsth
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapuszkamileny puszkamileny

August 04 2017

redsth
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
redsth
... nie puszczaj się w drogę jeśli przeżywasz rozterkę czy zastanawiasz się nad sensem życia. Do włóczęgi trzeba mieć pogodną duszę w zahartowanym ciele."... 
— Jacques Perry – Pogańskie życie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
redsth
0807 02dd
Reposted fromscorpix scorpix viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
redsth
-Co tam słychać?
-Wszystko w porządku.
-Opisz mi to.
-Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
-Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
Reposted fromrevalie revalie viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

July 14 2017

1498 0cbe

adreciclarte:

by Yoshinori Mizutani

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viascorpix scorpix

July 04 2017

redsth
3587 b9b5
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viashitsuri shitsuri

July 01 2017

redsth
2911 76a4 500
Reposted fromkropq kropq viaucieknijmi ucieknijmi

June 11 2017

redsth
4607 a191
Reposted fromscorpix scorpix viakrolfasolek krolfasolek

May 27 2017

redsth
0297 26d3
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viafreska freska

May 25 2017

redsth
8804 63f2
Reposted frombatgirl batgirl viaSzpilko Szpilko

May 24 2017

redsth
6238 2841
Reposted fromOpaaal Opaaal viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl