Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

redsth
8426 d275
Reposted fromsolitaire solitaire viaolalaa olalaa

September 01 2017

redsth
redsth
4523 b73e
zakłopotać, zamotać, pogubić

August 31 2017

August 28 2017

7915 c4c8 500
6708 4681
Reposted fromamatore amatore viasilence89 silence89

August 27 2017

redsth
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
redsth
5949 1e00 500
Reposted fromdeviate deviate viaK8 K8
redsth
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapffft pffft
redsth
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaK8 K8
redsth
8236 eae6 500
Reposted from0 0 viascorpix scorpix
redsth
1433 bf6f
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
redsth
2389 fb75 500
Reposted fromDeMonstra DeMonstra
redsth
1825 4bef
Reposted fromhagis hagis viauseeidream useeidream

August 05 2017

redsth
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapuszkamileny puszkamileny

August 04 2017

redsth
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
redsth
... nie puszczaj się w drogę jeśli przeżywasz rozterkę czy zastanawiasz się nad sensem życia. Do włóczęgi trzeba mieć pogodną duszę w zahartowanym ciele."... 
— Jacques Perry – Pogańskie życie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
redsth
0807 02dd
Reposted fromscorpix scorpix viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
redsth
-Co tam słychać?
-Wszystko w porządku.
-Opisz mi to.
-Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
-Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
Reposted fromrevalie revalie viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl