Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

redsth
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viabatgirl batgirl
redsth
2764 134f

December 02 2017

redsth
9330 e523
Reposted fromyczba yczba viaszydera szydera
2546 8ebf
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
0765 321b
Reposted fromborg-princess borg-princess viainsanelife insanelife
redsth
9920 470a
Reposted from777727772 777727772 viaamelinowa amelinowa
redsth
Nie każdy może być filozofem, ale każdy w swoim własnym interesie powinien pół godziny tygodniowo myśleć.
— Mariusz Szczygieł - Gottland.
Reposted fromnutt nutt viapouler pouler
redsth
9892 72e2
Reposted fromnazarena nazarena viaZircon Zircon

November 26 2017

redsth
redsth
0664 ae4a 500
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaszydera szydera
redsth
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera

November 25 2017

redsth
2347 9389 500
Reposted fromslodziak slodziak vianiebieskieoczy niebieskieoczy

November 22 2017

redsth
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaintimates intimates
redsth
0560 db6d 500
Reposted fromsavatage savatage vianvm nvm

November 19 2017

redsth
2662 9f3b 500
Dawid Gąsiorek
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
redsth
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viadobby dobby
redsth
redsth
2471 a2d2 500
Reposted fromsarazation sarazation viaahora ahora

November 17 2017

0765 321b
Reposted fromborg-princess borg-princess viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl