Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

redsth
2991 ebcb 500
Reposted frommoai moai viawartimenovelty wartimenovelty
redsth
redsth
9438 d7ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDeva Deva

February 14 2018

redsth

February 12 2018

redsth
9914 d266 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaapluzyna apluzyna

February 11 2018

redsth
0277 beca 500
Reposted from777727772 777727772 viadobby dobby
redsth
Reposted fromlululemony lululemony viatishka tishka
redsth
1248 1cd6
Reposted fromzielono zielono viaszydera szydera

January 28 2018

redsth
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaK8 K8
1459 7757
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaowieczka owieczka
redsth
9414 b862
Reposted frommagicdust magicdust viaszydera szydera
3936 9e44
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viacukierek cukierek

January 25 2018

redsth
9009 38a0 500
Reposted from777727772 777727772 viaakrew akrew

January 18 2018

redsth
0910 0ed1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczinok czinok

January 10 2018

redsth
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaspokodama spokodama
redsth
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Andrzej Sapkowski, "Krew elfów"
Reposted fromkatalama katalama vianotperfectgirl notperfectgirl
redsth
6999 1d40 500
Reposted fromminerai minerai viaarrives arrives
redsth
8872 b638 500
Reposted fromhagis hagis viatishka tishka
redsth
1000 770c 500
Reposted from777727772 777727772 viascorpix scorpix

January 03 2018

redsth
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl