Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

redsth
8267 1dfb
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viaolalaa olalaa
redsth

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaK8 K8
redsth
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viaolalaa olalaa
redsth
Jeden, głupi, przypadkowy wieczór. Jeden głupi, przypadkowy wieczór i się rozsypujesz. Orientujesz się, że to nie jest teraźniejszość, która niosłaby przyszłość, którą chcesz. Ale już nic nie jest takie, jakie było. I to co chciałaś dawno się skończyło. Zostaniesz w tym co właściwe. To nie jest złe. Kiedyś zostanie tęsknota, ale się odnajdziesz. Będzie dobrze. Będzie spoko.
redsth
Jest ich dwóch. Z każdym związana miłością inną. Ale gdyby to od ciebie zależało to byłby tylko jeden. Ten pierwszy.
redsth
2820 0e54
Reposted fromkrzysk krzysk viaTycja Tycja
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viapamieciodlegle pamieciodlegle

February 18 2017

redsth

February 15 2017

redsth
7528 e8bb 500

February 13 2017

redsth
9940 715b 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaowieczkowa owieczkowa
redsth
2 lata!
Jak wiele może się wydarzyć w ciągu tego czasu?
stara-nowa własna supa.
stara nowa ja...
Reposted byforeverrememberme foreverrememberme
redsth
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacosdziwnego cosdziwnego

July 09 2015

redsth
1326 6d32
Reposted fromallnight allnight viaowieczkowa owieczkowa
redsth
2599 9f05
Reposted fromscorpix scorpix viaowieczkowa owieczkowa

July 08 2015

redsth
redsth
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viametanoiaa metanoiaa
redsth
1158 7402
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viaIriss Iriss

July 07 2015

redsth
9309 acce
Reposted fromoutline outline viajedriq jedriq
redsth
1413 bfc2 500
Reposted fromartlover artlover viasecalecornutuum secalecornutuum
redsth
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadippi dippi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl