Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

redsth
4607 a191
Reposted fromscorpix scorpix viakrolfasolek krolfasolek

May 27 2017

redsth
0297 26d3
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viafreska freska

May 25 2017

redsth
8804 63f2
Reposted frombatgirl batgirl viaSzpilko Szpilko

May 24 2017

redsth
6238 2841
Reposted fromOpaaal Opaaal viaRedPenny RedPenny
redsth
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

May 22 2017

redsth
9432 77b6 500
Reposted fromadejsza adejsza viaHopkins Hopkins
redsth
9126 566d 500
Cumulus clouds over "Tolstoy's House" St. Petersburg, Russia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaLuukka Luukka

May 18 2017

redsth
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viazyrafa zyrafa

May 17 2017

redsth
Reposted byplcracovianalikecrazycrazycrazypulczynskisucznikpotatosslovalllmkrybuswaco6oskiLuukkaMerrry98gdziejestolaPrezesRadyMinistrowqbshtallZerthinbrzaskszmayHoHorudzinskasuicideisselfexpressionedhelljulanncrystalcleokotficadziwnerzeczydiviRozanopalcaJutrzenkajethrafranklymydeargivemecigarettesiostrajanuschytrusdisheveledomninihugostiglitznothingwrongmycelinejazzieegabryniamauakbloodrainbowargentumwyimaginowana-iguanathor7omole-w-filizancerobaczekpseudooptymistkacurlydreamernastypsychoticpurplecornflowerstishkairmelincalvados21Luna12liwqnotthesameoversensitivejedriqbumpyzoraxgogullo77niedopowiedzeniaamoth-into-flameziAnetzschkamakemewannadiekrolowa-sniegusleeperbiiancaredshadowjankantyblueberrynightsbrzoskviniacontrolledbansheelentariearnCzarnyKapturDzessikmayamargaabuopenhearthormezabadalenaserdeczniezabronionejasminniesentymentalnasambaankaflexibilisgretsiijabolmaxpmglaennahszyderaAdonisfreewaymefirarizonadreamniezbywalniepie-in-the-skyzgubilamsieSsomethinglovemepleaseaudacityofhugeconcienciaanorexianervosainsanedreamerprozacnationsilverrrmrsmuffincrunchlaluszekVeryFuckingNiceapatycznachachiwindingroadsordinarylovemaledictionoutoftearskarmacomamy-anxietiesdontforgotbakteryjaSkydelanwikslanabananaoobliviateorchideaaaazwierzewyzszeilovegreenmalaamismutnyziemniakMaryiczaryshakemebakteryjaCajmelczajnikqeternaljourney
redsth
5649 0a49 500
@carlossteinski

May 06 2017

May 01 2017

redsth
Stosunki z ludźmi psują charakter, zwłaszcza gdy się go wcale nie posiada.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromkatalama katalama viascorpix scorpix
redsth
3160 6c2c 500
Kraków.
Reposted fromikari ikari viascorpix scorpix

April 26 2017

9156 cf9c 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen
redsth
redsth
redsth
redsth

April 23 2017

redsth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl