Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

redsth
redsth
6946 827c
Reposted fromhahaha-no hahaha-no vialexi lexi
redsth
Wracając do punktu wyjścia, wszystko jest takie samo. Z tą różnicą, że wiesz, że niektóre drogi nie są wyjściem.
— redsth

September 24 2016

redsth
9534 b1a0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarudazolza rudazolza
redsth
2121 20ff 500
Reposted fromfistashetsky fistashetsky viaExfeletes Exfeletes
0106 ea2d 500

September 21 2016

redsth
3957 9f79
Reposted fromrisky risky viacoeur1313 coeur1313
redsth
1392 8975
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viascorpix scorpix

September 20 2016

redsth
8709 502c
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
redsth
5122 d43e 500
Reposted frompistachio pistachio viaRuda-z-Huty Ruda-z-Huty
redsth
grafika sky, sunset, and clouds
Reposted fromweightless weightless viazyrafa zyrafa
redsth
4940 d530
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
7528 4bcb
redsth
Reposted fromoctober84 october84 viaemciu emciu
redsth
Jeżeli coś nie dzieje się teraz, już, tak jak tego chcesz, to być może dlatego, że nie jest dobre. Kiedy minie czas i zobaczysz, że to nie było dobre, to być może się zdarzy. Ale nie będziesz już za tym ślepo podążać i pragnąć destruktywnie. Uwolnisz się. Wolność i spokój daje szczęście.
— redsth
Reposted byamkejt amkejt

September 18 2016

redsth
2786 cdb7
Reposted fromdelain delain viaberabirsza berabirsza

September 15 2016

redsth
2228 9f1b 500
Reposted frommorphing morphing viaonomatopeja onomatopeja

September 12 2016

redsth
1685 87f0
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viascorpix scorpix
redsth
5007 a6b2 500
Reposted fromthinredline thinredline viaweselefigara weselefigara
redsth
9374 957c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl