Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

redsth
0951 f611 500
redsth
- Co w ogóle można robić w takich beznadziejnych czasach, z tak niepewną przyszłością w perspektywie?
- Boże, no to samo, co w każdych innych: myśleć. Wybierać. Walczyć. Doskonalić się. Kochać...
— Małgorzata Musierowicz, "Opium w rosole"
Reposted fromcudoku cudoku viaowieczka owieczka
redsth
1684 7de6
Reposted fromnirvitii nirvitii viabaggo baggo
redsth
redsth
Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego"
— Jarosław Grzędowicz - Księga Jesiennych Demonów
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty

November 30 2016

redsth
9204 709d 500
Reposted fromverronique verronique viaviolethill violethill
redsth
redsth
5693 4e04

bergtagen:

My bedroom turned into a silver forest.

Reposted frompannakojot pannakojot viatoniewszystko toniewszystko

November 28 2016

redsth

November 25 2016

1443 7e5f 500
Reposted fromtwice twice viadonttrustme donttrustme

November 23 2016

redsth
redsth
8331 1889
Reposted fromsiegmunda siegmunda viafreakishfickle freakishfickle

November 20 2016

redsth
2335 704f 500

November 19 2016

redsth
5309 c7cb 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viazyrafa zyrafa
redsth
4499 fc6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazyrafa zyrafa

November 17 2016

redsth
2624 ae9a 500
Reposted fromcarol91 carol91 viatoniewszystko toniewszystko

November 15 2016

redsth
redsth
5821 3527
Reposted fromidu idu viamarlylee marlylee
redsth
4533 1958
Reposted fromverronique verronique viamyshirt myshirt

November 14 2016

5557 cb57 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl